Sejerslev Tray​

Patenteret

Sejerslev Tray design og idé er patenteret. Se patentdokumentationen her.

Forklarende Video

Setup Workflow

Som vist i denne video, når Sejerslev Tray er blevet installeret et sted, kan du sætte dit udstyr op i løbet af få minutter og fortsætte med at arbejde uden at efterlade nogen sikkerhedsrisici. Det tager mindre end 5 minutter fra ankomst til stedet for at være fuldt funktionsdygtig og fortsætte, hvor du slap. Fra den sædvanlige proces med at sætte hele arbejdspladsen op hver gang du ankommer og rydde op, når du går, gør dette produkt hele processen ubesværet og så effektiv som muligt. For at se den fulde video af 'Setup Workflow' på mindre end 5 minutter Klik her.

Historik/Baggrund

Ideen kom til verdenen da vi i vores virke som  Sejerslev ApS, har haft daglige udfordringer med at imødekomme arbejdsmiljømæssige forhold såsom god ergonomi, reducering af tunge løft, mindske risikoen for at snuble i kabler og slanger, eliminere uhensigtsmæssige kranløft, at sikre tilstrækkelig orienteringsbelysning på adgangsveje og meget mere. Undertegnede fik ideen om at samle alle de forskellige elementer i én ''forsyningsbakke'', at samle alt dette medfører et drastisk fald i alle de førnævnte problematikker. Samtidig har vi længe haft lysten og viljen til at monitorer både udstyr og forbrug, hvilket har udviklet sig til et meget avanceret produkt.

Idegrundlag/Misson:

Vi har søgt at afhjælpe et utal af diskussioner om økonomi og fremdrift på alle byggepladser. Mange af disse diskussioner bunder i manglende forsyningslinje eller håndtering af forsyning som f. Eks tunge gasflasker og gas bure, generatorer eller lignende. Parallelt med dette søger vi også at afhjælpe fald/snubleulykker. I Danmark alene bliver der registreret 60.000 fald ulykker om året. Hvis kan reducere det tal med 5% og så reducere det på samme vis i resten af verdenen så er det mange arbejdsliv der er sparet væk i ulykker.

Mål og Visioner

Vores mål/vision med produktet er at bidrage til en nemmere, sundere og mere produktiv hverdag til bygge og anlæg, off-shore, og evt skibs og rederi branchen. Vi vil gerne levere op mod 500.000 units på verdensplan. Vores produkt skal kunne lette arbejdsprocessen ude i marken, både for håndværkeren (svejseren, betoneren eller lignende) men også for projektlederen, sikkerhedsrepræsentanten (via eliminering af snublerisiko fra kabler og slanger i gangveje samt integreret arbejdsbelysning, ergonomisk adgang til resourcer sundhedsmålinger, eliminering af tunge løft og meget mere), bygherren (viamiljøregnskaber over både forbrug og afledning af affaldsstoffer), udvalgte leverandøre (herunder gasleverandør via automatisk genbestilling af gas og automatisk fakturering efter forbrug) og bogholderi (via automatisk fakturering og bogføring)

App

Til dette projekt er der i samarbejde med Wejeo ApS, lavet en app, som kan overvåge hele svejseprocessen. Appen gør det muligt at opdage uregelmæssigheder i udstyret, såsom utætheder eller blokeringer, samt følge forbrug og meget mere. Ved hjælp af AI (Artificial Intelligence) vil vi kunne automatisere mange af de opgaver, der indgår i et projekt, ved at beregne alt, hvad der skal bruges, samt indsamle data gennem hele processen. Disse data vil således kunne forbedre processen og opdage problemer, før de opstår, hvilket vil mindske forsinkelser og gøre det arbejde, der skal udføres, mere effektivt.